Weeklijst

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer >

Weeklijst

Als alternatief voor het weekraster kan ook voor invoer via de weeklijst worden gekozen. Invoeren via de weeklijst is uitermate geschikt wanneer u veel korte boekingen invoert. De grootte van de vlakken in de weeklijst zijn nl. niet afhankelijk van de tijdsduur van de urenboeking. Hierdoor blijft bij een groot aantal boekingen toch een goed overzicht mogelijk.

 

weeklijst

 

De knoppen in de knoppenbalk werken hetzelfde als in het weekraster.

In de weeklijst kunnen urenboekingen niet aangemaakt of aangepast worden via het maken, vergroten of verkleinen van een tijdvak. Elke dag kolom bevat, onder evt. gemaakte boekingen, een knop WeeklijstNieuw. Met deze knop kan een nieuwe boeking worden gemaakt voor de betreffende dag, aansluitend op evt. voorgaande boekingen. Bewerken van een urenboeking kan via de bewerken knop in de knoppenbalk of via dubbelklikken op een urenboeking.

 

Verplaatsen en kopiëren van boekingen gaat op dezelfde manier als in het weekraster. Let daarbij goed op de ingevoerde tijden. Het programma probeert die op een zo goed mogelijke manier automatisch aan te passen, op basis van de reeds gemaakte boekingen en de nog beschikbare vrije tijd.