Database backup en terugzetten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelPro) > Database beheer >

Database backup en terugzetten

Bij 'Database backup en terugzetten' kunt u backups aanmaken, verwijderen, terugzetten of in een archief plaatsen. U ziet in het scherm tabbladen voor lokale backups, lokale server en cloud backups.

 

Indien u met een lokale database werkt, dan worden de backups gemaakt in de map \data\xso_pro\default\backup.

Indien u met een lokale server, dan worden de backups gemaakt op een locatie op de lokale server: \Databases\xso_pro\default\backup.

Indien u met een cloud database werkt, dan worden de backups gemaakt op een locatie op de cloud server.

 

Wilt u een kopie van een cloud backup op een andere locatie bewaren dan kunt u deze vanuit de cloud downloaden.

Wilt u een kopie van een backup in TimeWriter openen zonder uw database te overschrijven dan kunt u een restore naar een archief doen. Deze archief administratie kan weer vanuit TimeWriter worden geopend via menu optie Bestand | Open archief administratie.