Algemeen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Persoonlijke instellingen >

Algemeen

Language/Taal

Hier stelt u in welke taal gebruikt moet worden (Engels of Nederlands).

Datum notatie

De manier waarop datums gepresenteerd moeten worden.

Datum scheidingsteken

Het teken welke gebruikt moet worden tussen dag, maand en jaar ( - of / ).

Tijd notatie

24-uurs notatie of 12-uurs notatie (met AM/PM).

Decimaal scheidingsteken

Als er een komma in een getal voorkomt, dan wordt dit scheidingsteken gebruikt.

 

Tijdens het gebruik van het programma worden diverse scherminstellingen opgeslagen, zoals: schermposities, gekozen module, kolombreedtes in grids, splitter posities en laats gekozen periode bij rapportage.

 

ResetPersoonlijkeLayoutGegevens

Het kan zijn dat deze gegevens ervoor zorgen dat het programma niet goed meer functioneert of een probleempje veroorzaakt en gereset dienen te worden. Klik dan op de knop Reset persoonlijke layout gegevens.