Vaste urenlijst

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Persoonlijke instellingen >

Vaste urenlijst

Aantal weken

Stel hier in tot hoeveel weken terug moet worden 'gekeken' voor het ophalen van de unieke aspectcombinaties.

Tijd weergeven

Uren decimaal:

Uren worden als kommagetal gepresenteerd, b.v.: 2,50 is 2:30.

 

Minuten:

Uren worden in minuten gepresenteerd, b.v.: 60 minuten is 1:00 uur.

 

Tijd:

De uren worden 'gewoon' als tijden gepresenteerd.

Tijd invoeren

Kies een leesteken uit de beschikbare lijst om aan te geven hoe een decimale punt zich moet gedragen bij het invoeren van de tijd.