Administratie archiveren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelStd) > Database beheer >

Administratie archiveren

Hier kan een database (administratie) gearchiveerd worden door een kopie van de database onder een, zelf te bepalen, archiefnaam op te slaan. Archief administraties kunnen hier eventueel ook weer verwijderd worden. Een archief administratie kan vanuit TimeWriter worden geopend via menu optie Bestand | Open archief administratie. In een geopende archief administratie kan vervolgens op dezelfde wijze worden gewerkt als in de hoofd (Default) administratie.