Boekhouding

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

Boekhouding

Bij Facturering | Instellingen | Boekhouding kunt u de instellingen t.b.v. de boekhouding wijzigen.

 

Grootboekrekeningen zijn alleen relevant, wanneer de facturen uit TimeWriter geëxporteerd moeten worden om ze vervolgens te kunnen importeren in een boekhoudprogramma.

Om de facturen uit TimeWriter te kunnen importeren in een boekhouding is er een koppeling naar grootboekrekeningen nodig. Deze zijn hier onderverdeeld in 3 groepen (tabbladen): Debiteur, Omzet en BTW.

 

Debiteur

Bij de grootboekrekeningen debiteuren kan 1 van de grootboekrekeningen aangemerkt worden als standaard. Deze zal dan automatisch worden ingevuld bij een nieuwe klant (of een bestaande klant indien deze ontbreekt). Bij het genereren van orders zal deze standaard grootboekrekening óók worden gebruikt als er bij de klant niets is ingevuld. Na het aanmaken van de grootboekrekeningen kan per klant worden gekozen welke grootboekrekening moet worden gebruikt bij Stamgegevens | Klant.

 

Omzet en BTW

Bij het genereren van orders worden per orderregel de grootboekrekeningen omzet en BTW vastgelegd. Ook hier worden de grootboekrekeningen die zijn aangemerkt als standaard automatisch ingevuld.  Deze grootboekrekeningen kunnen na het genereren van de orders achteraf nog worden aangepast.