Database backup & restore

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelStd) > Database beheer >

Database backup & restore

Bij 'Database backup en terugzetten' kunt u backups aanmaken, verwijderen, terugzetten of in een archief plaatsen. U ziet in het scherm een tabblad voor zowel lokale backups als cloud backups.

 

Indien u met een lokale database werkt, dan worden de backups gemaakt in de map \data\xso_standard\default\backup.

Indien u met een cloud database werkt, dan worden de backups gemaakt op een locatie op de cloud server.

 

Wilt u een kopie van een cloud backup op een andere locatie bewaren dan kunt u deze vanuit de cloud downloaden.

Wilt u een kopie van een backup in TimeWriter openen zonder uw database te overschrijven dan kunt u een restore naar een archief doen. Deze archief administratie kan weer vanuit TimeWriter worden geopend onder via menu optie Bestand | Open archief administratie.