Rapportage

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Rapportage

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Rapportage om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de uitvoer locatie voor rapport- en exportbestanden en het standaard lettertype voor rapporten instellen.

 

Voor de uitvoer locatie voor rapport- en exportbestanden kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden:

Standaard gebruiker documenten map

Selecteer deze optie wanneer de bestandsuitvoer naar de Standaard gebruiker documenten map moet plaatsvinden (onder Windows: Mijn Documenten of Documenten).

Andere map

Selecteer deze optie wanneer de bestandsuitvoer niet naar de Standaard gebruiker documenten map moet plaatsvinden.

Andere locatie voor Windows clients

Wanneer Ander map is geselecteerd dan kan hier het volledige Windows pad worden ingevoerd of via een open-dialoog worden geselecteerd. **

Andere locatie voor Mac OS X clients

Wanneer Ander map is geselecteerd dan kan hier het volledige Mac OS X pad worden ingevoerd of via een open-dialoog worden geselecteerd. **

 

** In de pad naam kan de variabele %loginname% worden opgenomen welke tijdens rapporteren vervangen wordt door de loginnaam van de ingelogde gebruiker. Als bij rapporteren blijkt dat het ingegeven pad niet bestaat dan zal TimeWriter proberen dit pad aan te maken. Wanneer het aanmaken mislukt dan wordt dit gemeld en zal TimeWriter terugvallen op de lokale map voor tijdelijke bestanden.

 

Voor het standaard lettertype voor rapporten kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden:

Lettertype

Kies hier een lettertype uit de beschikbare lijst.

Lettergrootte

Kies hier een lettergrootte uit de beschikbare lijst.