Tijdvakgegevens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer > Weekraster >

Tijdvakgegevens

Iedere urenboeking valt altijd binnen een tijdvak in één dag en bevat een aantal kenmerkende gegevens, zoals Datum, Van, Tot, Aspecten (in onderstaand voorbeeld Klant en Product) en eventueel extra gegevens onder gebruikersvelden, zoals Werkzaamheden en Aantal.

tijdvakgegevens

 

Datum

Selecteer hier een dag van de week.

Van/Tot

De begin- en eindtijd van de urenboeking kunnen hiermee gewijzigd worden. Met behulp van de pijlknopjes kan de tijd verhoogd of verlaagd worden met de ingestelde minimale tijdseenheid. Ook kan de tijd met het toetsenbord worden ingevuld.

Duur

De duur is het verschil tussen van en tot tijd. De duur wordt automatisch berekend als de van en tot tijden veranderen. Het is ook mogelijk de duur te veranderen, dan zullen automatisch de van en tot tijd worden aangepast.

TIP: Met behulp van de Ctrl+ en Ctrl- toetsen kan de duur worden aangepast vanaf elke plaats in dit scherm.

Aspecten

(In bovenstaand voorbeeld Klant en Product)

Hier kunnen de vooraf ingevoerde aspecten worden ingevuld. Klik op de pijlknop om de lijst te openen en selecteer het gewenste aspect.

TIP: Het is mogelijk om hier tekst in te typen. De lijst wordt dan beperkt met de aspecten die de ingevoerde tekst bevatten.

Werkzaamheden

Hier kan vrije tekst worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld details over het uitgevoerde werk. Gebruik knop MulitLineEdit om een tekstvenster te openen voor de invoer van meerdere regels.

Aantal

Hier kan een aantal worden ingevoerd, dit kan bijvoorbeeld het aantal gereden kilometers zijn.

 

Pauzes niet boeken

Als het tijdvak op of over een pauze valt dan zal dit vinkje ervoor zorgen dat het tijdvak wel of niet wordt aangepast. Als het vinkje aan staat dan kan het tijdvak opgeknipt of ingekort worden overeenkomstig de ingestelde pauze tijden.

 

Het vinkje bij pauzes niet boeken gaat automatisch aan als bij Taken en instellingen | Instellingen | Weekraster is ingesteld dat pauzes moeten worden overgeslagen tijdens het boeken en het tijdvak op of over de pauze valt.

 

Reset

De Aspecten en Gebruikersvelden secties bevatten beide een knop reset. Klik op deze knop om alle eerder ingevoerde gegevens van respectievelijk de aspecten of gebruikersvelden te resetten (wissen).

 

Informatie

Wanneer een tijdvak is opgeslagen kunnen alle gegevens worden nagelezen vanuit het weekraster. Van de geselecteerde urenboeking worden de tijdvak gegevens aan de rechterkant weergegeven. Als extra informatie wordt hier weergegeven:

Overhead

Als bij één van de aspecten overhead is aangevinkt, wordt de urenboeking ook overhead.

Tarief

Hier wordt het berekende tarief getoond samen met de naam van de Tariefafspraak die op de urenboeking van toepassing is.