Download

Bekijk demo

TimeWriter downloaden

Download hier de TimeWriter installer. De installer zorgt ervoor dat u altijd de laatste versie downloadt en installeert.

Met behulp van de productmatrix kunt u bepalen welke versie het beste bij u past.

 

Brochure

 
 

Programma ( TimeWriter5 )

TimeWriter5 installer voor Windows TimeWriter5 Installer voor Windows
Geschikt voor TimeWriter  Freeware,  Standaard en  Pro

 

TimeWriter5 installer voor Apple Mac OSXTimeWriter5 Installer voor Mac OSX
Geschikt voor TimeWriter  Freeware, Standaard en  Pro

 

 

Mobiele clients

 
Download de clients voor Android en iOS uit de respectievelijke AppStores.

TimeWriter app voor Android is verkrijgbaar in de Google Play Store Google play store for Android apps

TimeWriter App voor de iPad/iPhone is verkrijgbaar bij Apple's iTunes Apple's iTunes for iOS ( iPad en iPhone)

 

Om de mobiele clients te kunnen gebruiken dient u deze eerst te configureren voor uw administratie. Hiervoor hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Server: free, standard of pro
  • Administratie: dit gegeven (in de vorm van een nummer) treft u aan in het about/over scherm van de desktop-client
  • Username: dit is de waarde die is ingevuld per medewerker in het veld "loginnaam" (dus in de desktop-client)
  • Password:  het password zoals ingesteld per medewerker.


 

 
Handleidingen

 TimeWriter5 Freeware Handleiding
 62 pagina's

 TimeWriter5 Standaard Handleiding
 92 pagina's

 TimeWriter 5 Pro Handleiding
 105 pagina's

Deze informatie is ook on-line te raadplegen in de vorm van WebHelp

 

 

 

Updates

Updates worden geinstalleerd vanuit het control-panel van TimeWriter. Het control-panel kunt u vinden in de map TimeWriterV5\control.