Wat is TimeWriter?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Wat is TimeWriter?

Met TimeWriter kunt u snel en efficiënt gewerkte uren registreren en toewijzen aan klanten of projecten. In een overzichtelijk weekraster kunnen urenboekingen worden aangemaakt. Per urenboeking kunt u meerdere gegevens vastleggen. Dit kunnen vooraf vastgelegde gegevens zijn, maar ook een vrije werkomschrijving is mogelijk. Met behulp van de rapportage kunnen duidelijke overzichten worden gemaakt over de gewerkte uren over willekeurige periodes.

 

Unieke eigenschappen van TimeWriter Freeware

Enkele unieke eigenschappen voor TimeWriter Freeware zijn:

Zeer eenvoudig te gebruiken. Er is geen cursus voor nodig.

Bedoeld voor 1 gebruiker.

Eenvoudig urenboekingen maken in het weekraster of de vaste urenlijst.

Maximaal 2 invalshoeken per boeking (b.v. Klant, Product).

Invoeren van vrije gegevens (1 x tekst, 1 x nummer).

Werken met tariefafspraken.

Overzichtelijke standaard rapportages.

Terminologie af te stemmen op wat binnen de organisatie gebruikelijk is.

Gratis te gebruiken.