Installatie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Inleiding >

Installatie

TimeWriter Freeware kunt u installeren op uw computer of fileserver met de installatiewizard. Download de laatste versie van http://www.timewriter5.nl/download/. De wizard begeleidt u bij het installeren van de bestanden op de gewenste locatie.

 

Plaats bij voorkeur het programma niet in de map C:\Program files. De gegevens worden dan namelijk door Windows weggeschreven op een niet voorspelbare locatie, wat het lastig maakt als de programmatuur moet worden overgezet naar een andere locatie.

 

Als u de standaardinstellingen kiest, komen alle bestanden in de map C:\TimeWriterV5.

 

In de installatie map vindt u de volgende programma's:

Programma

Doel

\client\twClientFree

Uren registratie.

Beheren van stamgegevens.

Rapporten genereren.

 

De werking van dit programma wordt uitgelegd in het hoofdstuk Modules.

\control\ControlPanelFree

Instellen lokale database / cloud database.

Backup maken / terugzetten.

Conversie van oude versie van TimeWriter

Update controle uitvoeren

 

De werking van dit programma wordt uitgelegd in het hoofdstuk ControlPanelFree.

 

Bestanden die nodig zijn voor het programma staan in de mappen:

Map

Doel

\data\

TimeWriter database. **

\data\xso_free\default\backup\

Backup bestanden die met ControlPanelFree worden aangemaakt komen in deze map. **

\lib\

Diverse programmaonderdelen die twClientFree en ControlPanelFree nodig hebben.

 

** Indien er met een cloud database wordt gewerkt, staat de database op een internet locatie en wordt deze map dus niet gebruikt om de nieuwe urenboekingen op te slaan.