Instellingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen >

Instellingen

Backup herinnering

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Backup herinnering om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de wekelijkse backup herinnering in- of uitschakelen.

 

N.B. Deze instelling is alleen beschikbaar indien u werkt met een lokale database. Van een cloud database worden automatisch backups gemaakt.

 

Rapportage

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Rapportage om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de uitvoer locatie voor rapport- en exportbestanden en het standaard lettertype voor rapporten instellen.

 

Voor de uitvoer locatie voor rapport- en exportbestanden kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden:

Standaard gebruiker documenten map

Selecteer deze optie wanneer de bestandsuitvoer naar de Standaard gebruiker documenten map moet plaatsvinden (onder Windows: Mijn Documenten of Documenten).

Andere map

Selecteer deze optie wanneer de bestandsuitvoer niet naar de Standaard gebruiker documenten map moet plaatsvinden.

Andere locatie voor Windows clients

Wanneer Ander map is geselecteerd dan kan hier het volledige Windows pad worden ingevoerd of via een open-dialoog worden geselecteerd. **

Andere locatie voor Mac OS X clients

Wanneer Ander map is geselecteerd dan kan hier het volledige Mac OS X pad worden ingevoerd of via een open-dialoog worden geselecteerd. **

 

** In de pad naam kan de variabele %loginname% worden opgenomen welke tijdens rapporteren vervangen wordt door de loginnaam van de ingelogde gebruiker. Als bij rapporteren blijkt dat het ingegeven pad niet bestaat dan zal TimeWriter proberen dit pad aan te maken. Wanneer het aanmaken mislukt dan wordt dit gemeld en zal TimeWriter terugvallen op de lokale map voor tijdelijke bestanden.

 

Voor het standaard lettertype voor rapporten kunnen de volgende instellingen gewijzigd worden:

Lettertype

Kies hier een lettertype uit de beschikbare lijst.

Lettergrootte

Kies hier een lettergrootte uit de beschikbare lijst.

 

Update controle

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Update controle om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de wekelijkse update controle in- of uitschakelen.

 

N.B. Deze instelling is alleen beschikbaar indien u werkt met een lokale database. Wanneer u in de cloud werkt dan wordt er altijd gecontroleerd op updates.

 

Weekraster

Bij Taken en instellingen | Instellingen | Weekraster kunt u de instellingen voor het weekraster wijzigen.

 

Tijden:

Begin week

Dag waarmee de week begint. Standaard is dit maandag. Indien gewenst kan deze op zondag worden gezet. Deze instelling heeft alleen invloed op het weekraster en de vaste urenlijst. De rapportage maakt gebruik van de ISO standaard waarin is vastgelegd dat een week begint op maandag.

Begin werkweek

De eerste dag van de werkweek. **

Einde werkweek

De laatste dag van de werkweek. **

Begin werkdag

De begintijd van een werkdag. **

Einde werkdag

De eindtijd van een werkdag. **

Begin middagpauze

De begintijd van de middagpauze.

Einde middagpauze

De eindtijd van de middagpauze.

Minimale tijdseenheid

De minimale tijdseenheid wordt gebruikt om aan te geven hoe groot het kleinste mogelijke tijdvak moet worden. Standaard is dit ingesteld op 15 minuten. Tijdvakken worden ook altijd afgerond op deze ingestelde eenheid.

 

** Standaard wordt het weekraster zo weergegeven dat de werkweek en werktijden zichtbaar zijn. Het weekraster onthoudt en herstelt steeds het zoomniveau. Hierdoor zijn wijzigingen in deze instellingen niet direct zichtbaar. Met de knop weekraster_knop_zoom kan het weekraster geherinitialiseerd worden op de werkdagen en werkuren.

 

Programmagedrag:

Pauzes overslaan tijdens het boeken

Wanneer over een pauze heen wordt geboekt, wordt de urenboeking opgeknipt.

Waarschuwen bij overlappende tijden

Wanneer tijdvakken elkaar overlappen krijgt u waarschuwingen en dient u deze op te lossen.

Wissen tijdblok bevestigen

Voorkomt dat een tijdblok per ongeluk wordt verwijderd.

Laatste werkzaamheden automatisch kopiëren.

De voorgaande gekozen aspecten en ingevulde gegevens bij de gebruikersvelden worden onthouden. Wanneer een nieuwe boeking wordt aangemaakt worden deze weer ingevuld.