Stamgegevens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules >

Stamgegevens

In TimeWriter Freeware zijn de volgende stamgegevens aanwezig:

Medewerker

Klant

Product

Tariefafspraken

 

stamgegevens

 

De stamgegevens Medewerker, Klant en Product zijn aspecten en kunnen naar eigen inzicht een andere naam gegeven worden, zodat deze past binnen de terminologie die binnen de organisatie gebruikelijk is. Zie hiervoor Taken en instellingen | Velden.

 

Aspect is een abstracte naam voor stamgegevens waarop geboekt kan worden. Om de documentatie niet te abstract te laten worden hanteren wordt in de documentatie steeds over Medewerker, Klant en Product gesproken.