Medewerker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Stamgegevens >

Medewerker

Hier worden de basis gegevens van de gebruiker ingevuld. In TimeWriter Freeware kan 1 medewerker worden gebruikt. Standaard krijgt hij de gebruikersnaam van systeem, maar deze kan aangepast worden. Kies Stamgegevens | Medewerker in de Module verkenner.

 

Klik op Bewerk om de eigenschappen van de Medewerker aan te passen.

 

Bij een medewerker kunt u de volgende gegevens invoeren:

Naam

Wordt getoond in rapportage en bij het maken van urenboekingen.

Afkorting

Kan gebruikt worden in de rapportage.

Inlognaam

Wordt in de webclient gebruikt om in te kunnen loggen. **

Wachtwoord

Wordt in de webclient gebruikt om in te kunnen loggen. **

Opmerking

Extra aanvullen de informatie van de medewerker. Kan gebruikt worden in de rapportage.

 

** De inlognaam en wachtwoord zijn alleen beschikbaar als er ingesteld is dat er op een cloud database gewerkt wordt. Voor de desktop client is het inloggen niet nodig en kan dus altijd gestart worden. Als u de inlognaam of het wachtwoord voor de webclient bent vergeten dan kunt u deze in de desktop client altijd aanpassen.