Aanmelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Aanmelden

Bij Taken en instellingen | Instellingen | Aanmelden kunt u de instellingen t.b.v. het aanmelden wijzigen.

 

De volgende instellingen kunnen hier gewijzigd worden:

Bepaling gebruikersnaam

Handmatig: gebruikersnaam moet altijd zelf worden ingevuld.

Systeem gebruikersnaam: de gebruikersnaam waarmee is ingelogd op de computer wordt dan automatisch ingevuld.

Gebruik omgevingsvariabele: de gebruikersnaam wordt verkregen door het uitlezen van de omgevingsvariabele.

Omgevingsvariabele

Hier kan de omgevingsvariabele worden ingevuld die gebruikt moet worden voor het bepalen van de gebruikersnaam (indien gekozen is voor gebruik omgevingsvariabele).

Wachtwoord controle

Via programma: het wachtwoord wat is ingevuld bij de medewerker wordt gecontroleerd met het wachtwoord wat is ingevoerd bij het inloggen.

Via windows domein: aan het windows domein wordt gevraagd of het ingevoerde wachtwoord juist is.

Automatisch aanmelden indien mogelijk

Als deze optie is ingeschakeld wordt er automatisch ingelogd met de gevonden gebruikersnaam. Als dat niet lukt volgt er alsnog een inlog scherm.

N.B. Automatisch aanmelden is niet mogelijk indien Bepaling gebruikersnaam is ingesteld op Handmatig.