Modules

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Modules

Het programma voor dagelijks gebruik van TimeWriter is \client\twClientPro. twClientPro is onderverdeeld in verschillende modules. De beschikbare modules staan in de Module verkenner aan de linkerkant. Door op de naam van de module te klikken wordt de module getoond.

 

ModuleExplorer

Standaard staat de Module verkenner altijd in beeld. Het is mogelijk de Module verkenner te laten verbergen door op ModuleExplorer_hide te klikken. De Module verkenner schuift dan steeds automatisch weg wanneer een ander onderdeel in het programma wordt geactiveerd.

 

De Module verkenner kan weer naar voren worden gehaald, door op de knop ModuleExplorer_knop aan de linkerkant te klikken.

 

De Module verkenner kan worden vastgezet met behulp van het knopje ModuleExplorer_pin .

 

De toegang tot de modules kan voor iedere medewerker (of medewerkergroep) per module worden ingesteld onder Stamgegevens | Medewerker op tabblad Programmamodules.