Beheer taken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelPro) >

Beheer taken

Hier kunnen diverse taken met betrekking tot (database) beheer worden ingesteld, ingepland en uitgevoerd.

Voor iedere taak kan het volgend worden ingesteld:

Actief

Zet de taak actief/inactief

Aantal

Zet het 'voer uit om de' aantal eenheden

Eenheid

Selecteer een tijds eenheid (minuten, uren, dagen of weken) waarop een taak moet worden uitgevoerd

Alleen uitvoeren tussen

Selecteer deze optie wanneer een taak tussen bepaalde tijdstippen moet worden uitgevoerd

Starttijd

Zet de starttijd van het tijdvak waartussen de taak moet worden uitgevoerd

Eindtijd

Zet de eindtijd van het tijdvak waartussen de taak moet worden uitgevoerd

ControlPanelManageTasks

040 Sluit applicatie server

Deze taak sluit de server applicatie af die draait op de lokale server. **

 

620 Backup maken

Deze taak maakt een backup van de hoofd database. **

 

800 Genereer gebruikersvelden

Deze taak maakt, indien nodig, voor elk aspecttype en het aspect medewerker extra gebruikersvelden aan (maximaal 4 karakter, 2 numerieke, 2 datum, 2 logische en 2 keuzelijst velden per uitgevoerde taak). Nieuwe gebruikersvelden worden alleen aangemaakt voor die veldtypes waarvan alle beschikbare gebruikersvelden reeds in gebruik zijn.

 

** Alleen beschikbaar wanneer de database is ingesteld op Lokale server.