Verstuur bestanden naar XSO support

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelPro) >

Verstuur bestanden naar XSO support

Met behulp van deze functie worden alle relevante bestanden m.b.t. uw administratie naar de supportafdeling van XSO verstuurd.

- database

- log-bestanden

- licentiebestanden

- instellingen- en configuratiebestanden.

 

Gebruik deze optie alleen indien de supportafdeling van XSO u daarom vraagt.