Wat is TimeWriter?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Wat is TimeWriter?

Met TimeWriter kunt u snel en efficiënt gewerkte uren registreren en toewijzen aan klanten of projecten. In een overzichtelijk weekraster kunnen urenboekingen worden aangemaakt. Per urenboeking kunt u meerdere gegevens vastleggen. Dit kunnen vooraf vastgelegde gegevens zijn, maar ook een vrije werkomschrijving is mogelijk. Met behulp van de rapportage kunnen duidelijke overzichten worden gemaakt van gewerkte uren over willekeurige periodes.

 

Naaste deze basisfunctionaliteit beschikt TimeWriter ook over voorzieningen voor het bewaken van budgetten, het voeren van een verlofadministratie en het accorderen van urenboekingen.

 

Unieke eigenschappen van TimeWriter Professional

Enkele unieke eigenschappen voor TimeWriter Professional zijn:

Bedoeld vanaf (ongeveer) 25 tot 1000 gelijktijdige gebruikers.

Eenvoudig urenboekingen maken in het weekraster of de vaste urenlijst.

On- en offline urenregistratie.

Clients voor Android en iOS (iPad & iPhone).

Maximaal 5 invalshoeken per boeking.

Invoeren van vrije gegevens, zowel voor stamgegevens als voor urenboekingen.

Werken met tariefafspraken.

Overzichtelijke standaard rapportages en zelf rapporten samenstellen.

Werken met groepen, alle rechten kunnen naar keuze op individuele basis of op groepsbasis worden toegekend.

Module toegang, bepaal per (groep) medewerkers tot welke modules zij toegang hebben.

Accordering, leidinggevenden kunnen urenboekingen goedkeuren en daarmee vergrendelen.

Terminologie af te stemmen op wat binnen de organisatie gebruikelijk is.

Lokale database, lokale server of cloud database.

Invoeren urenboekingen ook via internetbrowser vanaf elke locatie. **

Desktop clients voor Windows en OS-X (Mac).

 

** Alleen bij gebruik van de lokale server (indien toegestaan door server en router) of de cloud database.