Installatie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Inleiding >

Installatie

TimeWriter Professional kunt u installeren op uw computer of fileserver met de installatiewizard. Download de laatste versie van http://www.timewriter5.nl/download/. De wizard begeleidt u bij het installeren van de bestanden op de gewenste locatie.

 

Plaats bij voorkeur het programma niet in de map C:\Program files. De gegevens worden dan namelijk door Windows weggeschreven op een niet voorspelbare locatie, wat het lastig maakt als de programmatuur moet worden overgezet naar een andere locatie.

 

Als u de standaardinstellingen kiest, komen alle bestanden in de map C:\TimeWriterV5-Pro.

 

In de installatie map vindt u de volgende programma's:

Programma

Doel

\client\twClientPro

Beheren van stamgegevens.

Instellen van systeeminstellingen.

Uren registratie.

Rapporten genereren.

 

Door middel van programmamodule toegang kunnen delen van het programma in- of uitgeschakeld worden.

\control\ControlPanelPro

Instellen lokale database / lokale server / cloud database.

Backup maken / terugzetten.

Conversie van oude versie van TimeWriter.

Update controle uitvoeren.

Bestanden versturen t.b.v. support.

Beheer taken.

 

De werking van dit programma wordt uitgelegd in het hoofdstuk ControlPanelPro.

\report\twReportPro

Dit programma kan gebruikt worden als u alleen het rapportage gedeelte wilt gebruiken.

\server\twLocalServer

Dit programma kan gebruikt worden om een lokale server als programma te starten i.p.v. als service.

\lib\TwControlService.exe

Met programma kan de applicatie service bediend worden.

 

Bestanden die nodig zijn voor het programma staan in de mappen:

Map

Doel

\data\

TimeWriter database. **

\data\xso_pro\default\backup\

Backup bestanden die met ControlPanelPro worden aangemaakt komen in deze map. **

\lib\

Diverse programmaonderdelen die de verschillende programma's nodig hebben.

 

** Indien er met een lokale server of cloud database wordt gewerkt, staat de database op een andere locatie en wordt deze map dus niet gebruikt om de nieuwe urenboekingen op te slaan.

 

Lokale server installatie

Bij een lokale server installatie dient u het volledige programma te installeren van http://www.timewriter5.nl/download.

 

Na de installatie dient met behulp van het programma \control\ControlPanelPro de database te worden ingesteld. Ga naar Database beheer, vervolgens Database instellen.

 

Zet de instelling op Lokale server, druk op de knop Handmatig en vul de naam of IP adres van de server in.

 

Zorg ervoor dat er een licentie is, dit kan op de volgende manieren:

1.Er kan een demo licentie worden gegenereerd.

2.Hier kan ook een gratis evaluatie licentie worden aangevraagd.

3.Een bestaande licentie kan worden aangewezen (voor bestaande TimeWriter gebruikers bijvoorbeeld).

 

Daarna kan de TimeWriter applicatie service geinstalleed worden. Gebruik hiervoor het programma: \lib\TwControlService.exe.

 

Als de service draait kan het programma \client\twClientPro gestart worden.

 

Het is mogelijk om alle gebruikers het programma \client\twClientPro te laten gebruiken vanaf de gedeelde netwerk locatie, maar u kunt er ook voor kiezen om een het programma lokaal te installeren. Volg dan de instructie uit in het volgende hoofdstuk: Lokale client installatie.

 

Lokale client installatie

Indien u gebruik maakt van een lokale server of onze cloud server, dan kunt u lokale clients installeren met alleen de programma onderdelen die nodig zijn voor dagelijks gebruik.

Indien u gebruik maakt van een lokale server download de lokale client installer vanaf http://uw_server/localclient (waarbij uw_server de naam of ip adres van de lokale server is).

Indien u gebruik maakt van een cloud server download de lokale client installer vanaf http://pro.cloud.timewriter.nl/localclient

De installatiewizard begeleidt u bij het installeren van de bestanden op de gewenste locatie.

Na de installatie zal het programma starten en vragen om de database server in te stellen. Kies de gewenste optie (lokale server of cloud server). Met behulp van de knop Automatisch kunnen de instellingen worden overgenomen van een andere computer waar TimeWriter op draait binnen hetzelfde netwerk. Als dit niet lukt dient u de instellingen te voltooien via de knop Handmatig.