Factureren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering >

Factureren

Kies Facturering | Factureren in de Module verkenner.

 

Ga eerst naar de Facturering | Instellingen indien er nog niets is ingesteld m.b.t. facturering.

 

Het maken van facturen gaat in 2 stappen:

1.Genereer orders. Gegenereerde orders en/of orderregels kunnen nog worden gewijzigd of verwijderd. Ook kunnen er nog nieuwe orderregels worden toegevoegd.

2.Factuur maken. Eenmaal aangemaakte facturen en factuurregels kunnen niet meer bewerkt worden.

 

In onderstaand scherm is bovenaan één order zichtbaar. In het midden staan de orderregels. Daaronder de afzonderlijke urenboekingen waaruit de geselecteerde orderregel bestaat.

 

FactuurOrders

De knoppen op de toolbar boven de Orders hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

weekraster_knop_bewerk

Hiermee kan de grootboekrekening debiteuren worden aangepast en de factuur referentie.

factuurlayout_knop_delete

Verwijder de gehele order(s) en alle orderregels van de geselecteerde order(s).

ordergrid_knop_genereer

Wanneer de orders gegeneerd worden wordt het volgende venster geopend.

FacturenGenereren

Stel hier als eerste in om welke periode het gaat. Daarna kunnen er nog extra filters worden ingesteld, zoals overhead, klantnaam en het accorderingsniveau. Als er niets wordt ingevuld zullen orders aangemaakt worden voor alle klanten.

ordergrid_knop_preview

Door op voorbeeld te drukken wordt er en pdf gegenereerd, zoals de factuur er ongeveer uit zal komen te zien.

ordergrid_knop_factuur

Wanneer het Order tabblad geselecteerd is kunnen via de knop Factuur maken facturen worden gemaakt van de geselecteerde order(s). De orders worden dan omgezet naar facturen en verschijnen op het tabblad Facturen. Er wordt tevens per factuur een pdf gemaakt en opgeslagen in de uitvoer locatie zoals bij Taken en instellingen | Instellingen | Rapportage is ingesteld.

 

Onder de orders staan de detailregels van de order. De knoppen op de toolbar boven de Details voor orders hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_new

Hiermee kan een nieuwe orderregel worden toegevoegd.

weekraster_knop_bewerk

De grootboekrekeningen en omschrijving kunnen met deze knop worden aangepast.

factuurlayout_knop_delete

Verwijder de geselecteerde orderregel(s).

order_detail_up_down

Verplaats de regel omhoog/omlaag.

 

 

Tabblad Facturen

Op het tabblad facturen staan alle facturen.

De knoppen op de toolbar boven de Facturen hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Functie

factuurlayout_knop_delete

Hiermee kan de factuur in zijn geheel verwijderd worden. LET OP: verwijderde factuurnummers worden niet hergebruikt.

FactuurAfdrukken

Druk de factuur nog een keer af.

FactuurExport

Exporteer journaalposten naar andere boekhoudprogramma's.

factuurlayout_knop_openmap

De facturen (als pdf) en de exports van journaalposten worden opgeslagen in de map zoals bij Taken en instellingen | Instellingen | Rapportage is ingesteld. Gebruik deze knop om snel naar die map te gaan.