Rapportage

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules >

Rapportage

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het werken met rapporten.

 

In TimeWriter Professional zijn de volgende rapportage mogelijkheden beschikbaar:

Opgemaakte tekstuele rapporten, te bekijken op het scherm, af te drukken op papier of op te slaan als een Word-, Excel-, HTML- of PDF-bestand.

Exportbestanden, om gegevens uit TimeWriter te exporteren naar andere programma's voor verdere bewerking en analyse.

Rasterweergave rapporten met grafieken en draaitabel, om snel en interactief gegevens te bekijken en te analyseren.

 

Rapportage