Update controle

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Update controle

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Update controle om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de wekelijkse update controle in- of uitschakelen. De update herinnering zal alleen worden uitgevoerd bij beheerders.

 

N.B. Deze instelling is alleen beschikbaar indien u werkt met een lokale database. Wanneer u in de cloud werkt dan wordt er altijd gecontroleerd op updates.