Voorbeelden tariefafspraken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Stamgegevens > Tariefafspraken >

Voorbeelden tariefafspraken

Tariefafspraak niet-facturabel

Stel een organisatie heeft drie mogelijkheden gemaakt om een urenboeking niet-facturabel te maken. Zo is er een klant met de naam '_intern', een product met de naam '_intern' en een activiteit met de naam '_intern'.

 

Wat men wil bereiken is dat zodra één van deze aspecten is gekozen, de urenboeking niet facturabel wordt.

 

Onderstaande afbeelding toont een tariefafspraak die niet het beoogde effect geeft, omdat alle drie de aspecten in één tariefafspraak gecombineerd zijn.  Deze tariefafspraak zal alleen worden toegepast wanneer een urenboekingen wordt gemaakt, waarbij de klant = '_intern' en product = '_intern' en activiteit = '_intern'.

tariefafspraak_intern_fout2

Om het beoogde gedrag te realiseren dienen er drie afzonderlijke tariefafspraken gemaakt te worden, ieder voor één aspect.

tarriefafspraak_intern_goed2

Door deze tariefafspraken bovenaan in de lijst te plaatsen gaan ze (indien van toepassing) voor op de andere tariefafspraken.

 

Standaard tariefafspraak

Stel, u wilt een soort vangnet voor alle urenboekingen waar geen tariefspraak voor is gevonden. Hiervoor moet dan een tariefafspraak worden gemaakt waar alle medewerkers, klanten, producten en activiteiten aan worden gekoppeld, zoals in onderstaand voorbeeld.

tariefafspraak_overig

Door deze tariefafspraak onderaan in de lijst te plaatsen wordt deze als laatste toegepast.