Weekraster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Weekraster

Bij Taken en instellingen | Instellingen | Weekraster kunt u de instellingen voor het weekraster wijzigen. Het scherm bevat twee tabs; Algemeen en Weergave.

 

Algemeen

Op dit tabblad kunt u het volgende instellen:

 

Tijden:

Begin week

Dag waarmee de week begint. Standaard is dit maandag. Indien gewenst kan deze op zondag worden gezet. Deze instelling heeft alleen invloed op het weekraster en de vaste urenlijst. De rapportage maakt gebruik van de ISO standaard waarin is vastgelegd dat een week begint op maandag.

Begin werkweek

De eerste dag van de werkweek. **

Einde werkweek

De laatste dag van de werkweek. **

Begin werkdag

De begintijd van een werkdag. **

Einde werkdag

De eindtijd van een werkdag. **

Begin middagpauze

De begintijd van de middagpauze.

Einde middagpauze

De eindtijd van de middagpauze.

Minimale tijdseenheid

De minimale tijdseenheid wordt gebruikt om aan te geven hoe groot het kleinst mogelijke tijdvak moet worden. Standaard is dit ingesteld op 15 minuten. Tijdvakken worden ook altijd afgerond op deze ingestelde eenheid.

** Standaard wordt het weekraster zo weergegeven dat de werkweek en werktijden zichtbaar zijn. Het weekraster onthoudt en herstelt steeds het zoomniveau. Hierdoor zijn wijzigingen in deze instellingen niet direct zichtbaar. Met de knop weekraster_knop_zoom kan het weekraster geherinitialiseerd worden op de werkdagen en werkuren.

 

Programmagedrag:

Pauzes overslaan tijdens boeken

Wanneer over een pauze heen wordt geboekt, wordt de urenboeking opgeknipt.

Waarschuwen bij overlappende tijden

Wanneer tijdvakken elkaar overlappen krijgt u waarschuwingen en dient u deze op te lossen.

Wissen tijdblok bevestigen

Voorkomt dat een tijdblok per ongeluk wordt verwijderd.

Laatste werkzaamheden automatisch kopiëren.

De voorgaande gekozen aspecten en ingevulde gegevens bij de gebruikersvelden worden onthouden. Wanneer een nieuwe boeking wordt aangemaakt worden deze weer ingevuld.

Toon bijzonder dagen in het weekraster

Toon de bijzondere dagen, met de ingegeven tekst en de geselecteerde kleur, in het weekraster.

 

Weergave

Op dit tabblad kunt u de inhoud en het uiterlijk van de tijdblokjes, zoals die getoond worden in het weekraster, bepalen. De indeling en opmaak van de tekst in de tekstblokjes kan eventueel worden aangepast met behulp van html code. In een voorbeeldweergave worden de aanpassingen (live) getoond.

 

TijdblokWeergave