Autorisaties en combinaties

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Autorisaties en combinaties

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Autorisaties en combinaties om deze instellingen te bewerken.

 

Per aspect kan worden ingesteld of medewerkers geautoriseerd moeten worden om te mogen boeken op die aspecten. Als er niet geautoriseerd hoeft te worden mogen alle medewerkers automatisch op alle items van het betreffende aspect boeken.

 

Per aspect kan worden vastgelegd of deze gecombineerd moet worden met het volgende aspect. Indien er geen combinaties hoeven te worden gemaakt zijn alle combinaties mogelijk.