Backup herinnering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Backup herinnering

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Backup herinnering om deze instellingen te bewerken.

Hier kunt u de wekelijkse backup herinnering in- of uitschakelen. De backup herinnering zal alleen worden uitgevoerd bij beheerders.

 

N.B. Deze instelling is alleen beschikbaar indien u werkt met een lokale database. Van een cloud database worden automatisch backups gemaakt.