Budgetcontrole

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Controle >

Budgetcontrole

Medewerkers die als budgetbewakers aan budgetten zijn gekoppeld dienen de aan hen toegekende budgetten te controleren. Kies Controle | Budgetcontrole in de Module verkenner.

 

BudgetControle

Het scherm toont informatie over alle actieve budgetten voor de ingelogde budgetbewaker. Als in de lijst een overschreden of gesignaleerd budget wordt geselecteerd dan ziet u linksboven in beeld de knop Wijzig status actief worden. Als u hier op klikt, dan kunt u in het vervolgscherm één van de volgende opties kiezen:

1.Overschreden, het budget zal opnieuw worden worden gesignaleerd.

2.Gesignaleerd, hiermee wordt aangegeven dat de budgetoverschrijding door u is gezien en niet opnieuw gesignaleerd hoeft te worden.

3.Weer signaleren op %, wanneer deze optie wordt gekozen dan kan een nieuw signaleringspercentage worden ingesteld. Na een percentage wijziging wordt de budgetstatus weer op Actief gezet.

BudgetStatus

 

Met de knop Bereken worden de actuele waardes van de getoonde budgetten herberekend. Zie in het hoofdstuk Budgetten hoe een wanneer en budget wordt herberekend.

Met de knop Toon details kan een overzicht worden getoond van de urenboekingen die betrekking hebben op het geselecteerde budget.

 

Automatische budgetcontrole

Als een budgetbewaker TimeWriter start en er voor hem/haar budgetten zijn ingesteld dan zal TimeWriter deze automatisch controleren. Wanneer een (in te stellen) percentage van een budget is overschreden, dan wordt rechts onderin de TimeWriter statusbalk een rood knipperende melding getoond:

BudgetMelding

Klik op de melding in de statusbalk om het scherm Overschreden budgetten te openen. In dit scherm worden alleen de overschreden budgetten voor de ingelogde budgetbewaker getoond:

BudgetOverschreden

De functionaliteit van de knoppen in dit scherm is hetzelfde als hierboven beschreven onder Budgetcontrole.