Verlofoverzicht

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Controle >

Verlofoverzicht

Medewerkers kunnen, per verlof jaar, een overzicht opvragen van toegekend verlof, geboekt verlof en het verlof saldo. Kies Controle | Verlofoverzicht in de Module verkenner.

VerlofOverzicht

 

Met de knop Bewerk verlofboeking kan een verlofboeking zonder status of met status afgewezen eventueel nog worden aangepast.

 

Voor medewerkers die toegang hebben tot de uren van andere medewerkers medewerkers is de knop Zet verlofstatus ingeschakeld. Met deze knop kan de status van verlofboekingen worden aangepast. Selecteer 1 of meerdere regels om de verlofstatus te zetten.

 

VerlofStatus

 

Door Alleen verlofsoorten met saldo aan te vinken worden onder Verlofdetails alleen de verlofboekingen getoond van verlofsoorten waarvoor een saldo-administratie moet worden gevoerd.

 

Indien de ingelogde medewerker toegang heeft tot de uren van andere medewerkers, worden deze medewerkers hier ook getoond. Alle medewerkers kunnen ook in hetzelfde verlofdetails raster worden getoond door het vinkje bij Alle medewerkers aan te zetten.