Herstel gewist-markering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Stamgegevens > Klant, Product en Activiteit >

Herstel gewist-markering

Aspecten, tariefafspraken en budgetten worden niet echt verwijderd uit de database, maar krijgen een gewist-markering.

Alle verwijderde aspecten, tariefafspraken en budgetten kunnen worden getoond door op de knop stamgegevens_herstel te klikken. Een nieuw venster wordt dan geopend met alle verwijderde items (in dit voorbeeld Klanten). In de kolom relaties wordt het aantal bestaande relaties (autorisaties en combinaties) met andere aspecten getoond.

 

stamgegevens_herstel_scherm

 

Het ongedaan maken van de gewist-markering gaat als volgt:

1.Selecteer het terug te zetten aspect (in dit voorbeeld Tuincentra de Plantage).

2.Klik, indien gewenst, op delete om de bestaande relaties met andere aspecten te verwijderen (Let op: dit proces is onomkeerbaar).

3.Klik op stamgegevens_undelete om de gewist-markering voor dat item weg te halen.