Stamgegevens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules >

Stamgegevens

In TimeWriter Standard zijn de volgende stamgegevens aanwezig:

Medewerker

Klant

Product

Activiteit

Tariefafspraken

Verlofbeheer

Budgetten

 

Aspect is een abstracte naam voor stamgegevens waarop geboekt kan worden. Om de documentatie niet te abstract te laten worden, wordt in de documentatie steeds over Medewerker, Klant, Product en Activiteit gesproken. Deze kunnen naar eigen inzicht een andere naam gegeven worden, zodat deze past binnen de terminologie die binnen uw organisatie gebruikelijk is. Zie hiervoor Taken en instellingen | Velden.

 

stamgegevens