Wat is TimeWriter?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Wat is TimeWriter?

Met TimeWriter kunt u snel en efficiënt gewerkte uren registreren en toewijzen aan klanten of projecten. In een overzichtelijk weekraster kunnen urenboekingen worden aangemaakt. Per urenboeking kunt u meerdere gegevens vastleggen. Dit kunnen vooraf vastgelegde gegevens zijn, maar ook een vrije werkomschrijving is mogelijk. Met behulp van de rapportage kunnen duidelijke overzichten worden gemaakt van gewerkte uren over willekeurige periodes.

 

Naaste deze basisfunctionaliteit beschikt TimeWriter ook over voorzieningen voor het bewaken van budgetten en het voeren van een verlofadministratie.

 

Unieke eigenschappen van TimeWriter Standaard

Enkele unieke eigenschappen voor TimeWriter Standaard zijn:

Zeer eenvoudig te gebruiken. Er is geen cursus voor nodig.

Bedoeld voor 2 tot (ongeveer) 25 gelijktijdige gebruikers.

Eenvoudig urenboekingen maken in het weekraster of de vaste urenlijst.

Clients voor Android en iOS (iPad & iPhone).

Maximaal 3 invalshoeken per boeking (b.v. Klant, Product, Activiteit).

Invoeren van vrije gegevens, zowel voor stamgegevens als voor urenboekingen.

Werken met tariefafspraken.

Overzichtelijke standaard rapportages en zelf rapporten samenstellen.

Functionaliteit opgedeeld naar gebruikers en beheerders.

Terminologie af te stemmen op wat binnen de organisatie gebruikelijk is.

Lokale database of cloud database.

Invoeren urenboekingen ook via internetbrowser vanaf elke locatie. **

Desktop clients voor Windows en OS-X (Mac).

 

** Alleen bij gebruik van de cloud database.