Installatie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Inleiding >

Installatie

TimeWriter Standaard kunt u installeren op uw computer of fileserver met de installatiewizard. Download de laatste versie van http://www.timewriter5.nl/download/. De wizard begeleidt u bij het installeren van de bestanden op de gewenste locatie.

 

Plaats bij voorkeur het programma niet in de map C:\Program files. De gegevens worden dan namelijk door Windows weggeschreven op een niet voorspelbare locatie, wat het lastig maakt als de programmatuur moet worden overgezet naar een andere locatie.

 

Als u de standaardinstellingen kiest, komen alle bestanden in de map C:\TimeWriterV5-Std.

 

In de installatie map vindt u de volgende programma's:

Programma

Doel

\client\twClientStd

Dit is het programma voor dagelijks gebruik. Per medewerker kan worden aangegeven of de medewerker een beheerder is of niet.

Iedereen kan:

Uren registreren.

Rapporten genereren.

Een beheerder kan ook:

Beheren van stamgegevens.

Instellen van systeeminstellingen.

Rapporten maken en bewerken.

\control\ControlPanelStd

Instellen lokale database / cloud database.

Backup maken / terugzetten.

Conversie van oude versie van TimeWriter.

Update controle uitvoeren.

Bestanden versturen t.b.v. support.

 

De werking van dit programma wordt uitgelegd in het hoofdstuk ControlPanelStd.

\report\twReportStd

Dit programma kan gebruikt worden als u alleen het rapportage gedeelte wilt gebruiken.

 

Bestanden die nodig zijn voor het programma staan in de mappen:

Map

Doel

\data\

TimeWriter database. **

\data\xso_standard\default\backup\

Backup bestanden die met ControlPanelStd worden aangemaakt komen in deze map. **

\lib\

Diverse programmaonderdelen die de verschillende programma's nodig hebben.

 

** Indien er met een cloud database wordt gewerkt, staat de database op een internet locatie en wordt deze map dus niet gebruikt om de nieuwe urenboekingen op te slaan.