Vaste urenlijst

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer >

Vaste urenlijst

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het maken van urenboekingen.

 

De vaste urenlijst is een alternatief voor het invullen van uren via het weekraster. In deze lijst worden alleen de bestede uren bijgehouden en niet de start- en stoptijden. De tijdblokken worden automatisch vanaf de begin werktijd geboekt. In de vaste urenlijst worden de unieke aspectcombinaties weergegeven aan de hand van de boekingen uit de voorgaande weken, uitgebreid met de favorieten. Standaard wordt er 1 week terug 'gekeken'. Wilt u een grotere periode? Ga dan naar de Persoonlijke instellingen. Ook kunt u bij de persoonlijke instellingen instellen op welke manier de tijden moeten worden weergegeven (als tijd, minuten of uren decimaal).

 

Op het kruispunt van de aspectcombinatie en de dag staat het aantal uur wat geboekt is op de aspectcombinatie. De geselecteerde cel op het kruispunt wordt duidelijk weergegeven met een blauwe rand. Van deze geselecteerde cel (urenboeking) worden de gebruikersvelden onderin het scherm weergegeven.

 

Het invoeren van bepaalde cellen kan uitgeschakeld zijn wanneer, door gewijzigde instellingen, bepaalde combinaties van aspecten zoals getoond in de vaste urenlijst niet meer geldig zijn.

 

Het navigeren naar een andere week kan gedaan worden op dezelfde manier als bij het Weekraster.

 

vaste_urenllijst

 

N.B.: Omdat de vaste urenlijst geen begin- en eindtijd kent, worden meerdere boekingen met dezelfde aspectcombinatie en die op dezelfde dag zijn geboekt samengevoegd.

 

Uren boeken

Er is een kolom voor elke dag van de week en een rij voor elke combinatie van aspecten waarop u kunt boeken. Op het kruispunt kan ingevoerd worden hoeveel uren er gemaakt zijn.

 

Uren weergave

Afhankelijk van de Persoonlijke instelling kan de tijd worden weergegeven als: tijd, minuten of uren decimaal. Tijd invoeren kan altijd door elkaar. Stel de weergave staat ingesteld op 'Minuten' en u wilt de uren invoeren als 'Uren decimaal'. Er kan dan 1,5 of 1:30 ingevoerd worden en wordt vervolgens gepresenteerd als 90.

 

Aspectcombinatie toevoegen

Met weekraster_knop_nieuw kunt u een nieuwe regel (een combinatie van aspecten) toevoegen.

 

Aspectcombinatie markeren als favoriet

Door het vinkje aan te zetten bij de kolom Favoriet achter de gewenste aspectcombinatie wordt deze combinatie altijd weergegeven in de vaste urenlijst, ook als er nog niet op geboekt is.

 

Zoeken

Door in het tekstvak filter_tekstvak boven de lijst  tekst in te typen, zal de lijst worden beperkt tot de aspectcombinaties die overeenkomen met de ingetypte tekst.

 

Kolommen kiezen

Als u bijvoorbeeld nooit op zaterdag en zondag uren zult gaan boeken dan kunt u deze kolommen verbergen met de kolomkiezer. Klik op knop_grid_instellingen naast het zoektekstvak en klik vervolgens op knop knop_kolomkiezer uit het geopende menu. Verwijder de vinkjes bij de kolommen die verborgen moeten worden. Indien er wel uren geboekt zijn op de dagen die verborgen worden, worden ze wèl altijd meegeteld in het week totaal.