Uren controle

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Uren controle

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Uren controleren om deze instellingen te bewerken.

Wanneer een uren controle wordt uitgevoerd dan vergelijkt TimeWriter voor een medewerker het totaal aantal verantwoorde uren met het totaal aantal normuren over het te controleren aantal weken. Wanneer het totaal aantal verantwoorde uren minder is dan het totaal aantal normuren dan volgt er een melding.

 

De volgende instellingen kunnen hier gewijzigd worden:

Aantal te controleren weken

Geef hier in over hoeveel weken, voorafgaande aan de huidige week, de uren controle moet worden uitgevoerd.

Uren controleren na opstarten programma

Wanneer deze optie is aangevinkt wordt de uren controle uitgevoerd bij het opstarten van het programma.

Uren controleren bij afsluiten programma

Wanneer deze optie is aangevinkt wordt de uren controle uitgevoerd bij het afsluiten van het programma.

Voorkom afsluiten programma bij te weinig uren

Wanneer deze optie is aangevinkt dan kan de gebruiker TimeWriter pas afsluiten als de achterstallige uren zijn ingevoerd.

 

 

Uren controleren kan ook worden uitgevoerd via menu optie Bestand | Controleer uren.