Verlof

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Verlof

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Verlof om deze instellingen te bewerken. Het scherm bevat twee tabs; Verlof instellingen en Verlofsoorten.

 

Verlof instellingen

Op dit tabblad kan het volgende ingesteld worden:

Verloftype

Selecteer het verloftype (waarvoor items ingevoerd moeten worden op tabblad Verlofsoorten).

Gebruikersveld voor verlofoverzicht

Selecteer een uren gebruikersveld om te tonen in de opmerkingen kolom van het verlofoverzicht en in de verlofrapportages.

 

Verlofsoorten

Op dit tabblad voegt u die items toe, die als verlof aangemerkt moeten worden. Per verlofsoort kan het volgende ingesteld worden:

Verlofsoort

Selecteer de verlofsoort (van het type zoals ingegeven op tabblad Verlof instellingen)

Meetellen voor saldo

Indien aangevinkt dan wordt voor de betreffende verslofsoort een saldo-administratie gevoerd.

Standaard urentegoed

Geef hier het standaard aantal uren in wat gebruikt zal worden bij het toekennen van verlofrechten aan de medewerkers.

Opmerking

Geef eventueel een standaard opmerking in.

 

Een medewerker mag over het algemeen niet méér regulier verlof opnemen dan het aantal uren waarop hij/zij recht heeft. Er zijn echter ook verlofsoorten, zoals bijvoorbeeld 'Bijzonder verlof', waarvoor geen urentegoed nodig is.