Importeren vanuit oude/andere TimeWriter database

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelFree) >

Importeren vanuit oude/andere TimeWriter database

Wanneer er al eerder werd gewerkt met een oudere versie van TimeWriter dan kunt u de gegevens uit de oude versie importeren naar de huidige versie. De wizard begeleidt u door het import proces.

 

Let op: Bij een import wordt de bestaande administratie overschreven (er wordt vooraf wel een backup gemaakt).

 

Via de import wizard kunnen gegevens overgezet worden van een oudere versie van TimeWriter. Het is van belang dat u weet over welke versie van TimeWriter u beschikt. Als u uw huidige versie van TimeWriter start staat er links bovenin met welke versie u werkt. Ook het menu Help | Over geeft hier informatie over.

 

De import wizard toont de volgende mogelijkheden:

Importeer vanuit

Naar: TimeWriter Freeware (V. 5.x.x)

TimeWriter Freeware (V. 3.10.x)

Ga naar Import vanuit TimeWriter Freeware V3.

TimeWriter Standard (V. 4.9.x)

Ga naar Import vanuit TimeWriter Standard V4.

TimeWriter Professional (V. 1.14.x)

Niet beschikbaar.

TimeWriter Freeware (V. 5.x.x)

Ga naar Import vanuit TimeWriter V5.

TimeWriter Standard (V. 5.x.x)

Niet beschikbaar.

TimeWriter Professional (V. 5.x.x)

Niet beschikbaar.

 

Import vanuit TimeWriter Freeware V3

Als er geen instellingen zijn veranderd dan bevindt de database zich in de map twriter\data.

Als de database locatie op een andere plek staat ingesteld dan kunt u dat vinden in twriter\twriter.ini.

 

Wijs deze map aan als te importeren database map in de wizard.

 

Import vanuit TimeWriter Standard V4

Een installatiemap van TimeWriter standaard ziet er ongeveer uit zoals hiernaast. Als er geen instellingen zijn veranderd dan bevindt de database zich in de map data.

 

Als de database locatie op een andere plek staat ingesteld dan kunt u dat vinden in twsAdmin\twsAdmin.ini.

 

Wijs deze map aan als te importeren database map in de wizard.

 

import_tws_data

 

Import vanuit TimeWriter V5

Bij een import vanuit een andere TimeWriter V5 applicatie is het van belang dat u eerst het database bestand lokaal heeft staan (dus niet in de cloud). Als er in de cloud gewerkt werd zet dan eerst de database over naar lokaal via Control panel | Database beheer.

 

De database staat dan in de map \data\xso_free\default (bij freeware) of \data\xso_standard\default (bij standard).

Wijs deze map aan als te importeren database map in de wizard.

 

Tariefafspraken

De functionaliteit van TimeWriter V5 is in vele opzichten vergelijkbaar met de eerdere versies. Echter op 1 punt wijkt de functionaliteit aanzienlijk af, n.l. het instellen van tarieven.

 

In TimeWriter V5 worden tarieven ingesteld als zgn. 'Tariefafspraken'. Een tariefafspraak is een willekeurige combinatie van stamgegevens die gekoppeld wordt aan een periode en een bedrag. Komt een urenboeking overeen met de gekoppelde stamgegevens dan is het tarief van toepassing.

 

In de import wizard hierna zal uw huidige tariefstructuur worden omgezet naar deze nieuwe tariefafspraken. Voor zover u de tarieven hebt ondergebracht bij 1 soort stamgegeven (b.v. Medewerkers) en geen gebruik hebt gemaakt van de tarieffactor (bij de andere stamgegevens), zal de conversie zonder nadere handmatige aanpassingen mogelijk zijn.

 

Historische urenboekingen kunnen worden 'bevroren' tot een in te geven datum, hierdoor blijft de oorspronkelijke tariefberekening gehandhaafd. De boekingen zijn echter niet meer aan te passen.

Voor urenboekingen welke niet bevroren worden zal een nieuwe tariefspraak worden gekozen. Indien er een verschil ontstaat tussen de oorspronkelijke tariefberekening en de nieuwe tariefberekening dan zult u daarover worden geïnformeerd middels een rapport.

 

Tarief conversie verschillen herberekenen

Als er verschillen zijn gevonden bij de conversie naar tariefafspraken, wordt hiervan een rapport getoond. Indien gewenst kunnen de tariefafspraken na de conversie worden aangepast in de nieuwe administratie om het aantal verschillen te beperken. Het rapport kan opnieuw gemaakt worden via 'Control Panel | Importeer vanuit ... | Tariefconversie verschillen herberekenen'.

import_tariff_report