Klant en Product

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Stamgegevens >

Klant en Product

In TimeWriter Freeware kunnen per urenboeking 2 aspecten worden gekozen (in onderstaand voorbeeld Klant en Product). De klanten en producten kunnen worden beheerd bij Stamgegevens | Klant en bij Stamgegevens | Product in de Module Verkenner.

 

Dit voorbeeld gaat uit van het klanten scherm, maar voor de producten geldt natuurlijk hetzelfde.

 

In de 'Module verkenner' ziet u dat de knop Klant actief is. De geselecteerde klant is 'Boekhandel de winkel'. De detailgegevens worden onder eigenschappen aan de rechterkant getoond.

stamgegevens_scherm

 

Het beheren van de gegevens gaat via de knoppen op de toolbar:

Nieuw

Maak een nieuwe klant aan.

Bewerk

Bewerk de geselecteerd klant.

Verwijder

Verwijder de geselecteerde klant. Om geen data verloren te laten gaan wordt de klant niet echt gewist, maar krijgt deze een gewist-markering. De klant kan dan niet meer worden gekozen bij het boeken van nieuwe uren, maar komt nog wel voor bij historische boekingen en in de rapportage.

Herstel

Zie Herstel gewist-markering.

 

Alle knoppen op de toolbar zijn ook beschikbaar in het hoofdmenu en onder de rechtermuisknop van de klanten lijst. Hier ziet u ook welke sneltoetsen beschikbaar zijn.

 

Om snel een klant uit de lijst op te zoeken kan (een gedeelte van) de klant naam in het zoekvak boven de lijst ingevuld worden.

 

 

 

Eigenschappen

Van iedere Klant of Product kunnen een aantal eigenschappen worden vastgelegd:

Naam

De naam van het aspect.

Afkorting

Een afkorting. Deze wordt gebruikt bovenaan de tijdvakken in het weekraster, zodat ook bij kleine tijdvakken iets zichtbaar is.

Overhead

Bij overhead kunt u aangeven of een urenboeking op dit aspect overhead is of niet. Bij zowel Klant als Product komt het veld overhead voor. Als bij één van beide overhead is aangevinkt dan wordt de urenboeking ook overhead. Hier kan later een rapport op gefilterd/beperkt worden.

Opmerking

Aanvullende informatie over de Klant