540 Verwissel aspecten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Taken >

540 Verwissel aspecten

Soms ontstaat de behoefte om de urenregistratie iets anders in te richten, b.v. als er een extra niveau van verbijzondering moet worden toegepast.
(b.v. Project -> Taak v.s. Project -> fase -> Taak)

 

Taak 540 maakt het mogelijk om (voor zover mogelijk1) met behoud van data de volgorde van aspecten te muteren

 

1.Ga naar Taken en instellingen | Taken en kies taak 540 Verwissel aspecten. Het scherm toont de aspecten in de huidige volgorde.

2.Zet nu, met behulp van de combo boxen, de aspecten in de gewenste volgorde. Elk aspect mag uiteraard maar één keer voorkomen. Met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag kunnen alle aspecten 1 positie worden verschoven.

3.Klik daarna op de knop Taak uitvoeren.

 

Na het uitvoeren van de taak zijn de aspecten in de aangegeven volgorde gezet. Deze taak kan, afhankelijk van de grootte van de administratie, enige tijd in beslag nemen.

 

1) het wijzigen van de volgorde kan tot gevolg hebben dat aspecten niet meer opvolgend zijn. Hierdoor komen gedefinieerde combinaties te vervallen.