800 Genereer gebruikersvelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Taken >

800 Genereer gebruikersvelden

Het datamodel van TimeWriter kan door de beheerder worden uitgebreid met extra velden, hiermee kunnen aanvullende gegevens worden vastgelegd. Deze voorziening is beschikbaar op het niveau van stamgegevens en op het niveau van urenboekingen.

 

Om een nieuw veld toe te voegen aan de database is de database enige tijd niet beschikbaar voor regulier gebruik, bij grotere databases kan dit oplopen tot enige minuten. Om een dergelijke productieversturen handeling te voorkomen worden tijdens de nachtelijke onderhoudstaken nieuwe (voorraad) velden gemaakt.

 

Ga naar Taken en instellingen | Taken. Kies vervolgens taak 800 Genereer gebruikersvelden en klik op de knop Taak uitvoeren. Deze taak maakt, indien nodig, voor elk aspecttype en het aspect medewerker extra gebruikersvelden aan. Na het uitvoeren van de taak zijn er per aspect weer maximaal 4 karakter, 2 numerieke, 2 datum, 2 logische en 2 keuzelijst velden (niet in gebruik) beschikbaar.

 

Taken