Aspect types

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Velden >

Aspect types

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het aanpassen van de aspectnamen (Terminologie).

 

Ga naar Taken en instellingen | Velden. Hier kunt u de naamgeving van de aspecten aanpassen en gebruikersvelden instellen.

 

Hieronder ziet u de standaard instellingen voor het aspect Klant.

 

velden_klant

 

Door op weekraster_knop_bewerk te drukken kunt u het aspect type aanpassen. Hiervan kunt u de volgende eigenschappen instellen:

 

Omschrijving

De naam van het aspect, zoals deze binnen uw organisatie gebruikt wordt. **

Groep omschrijving

Het meervoud van de omschrijving. Deze komt boven lijsten te staan. **

In gebruik

Hiermee kunt u aangeven of het aspect gebruikt moet worden of niet. **

Verplicht

Als verplicht is aangevinkt dan zal bij het maken van urenboekingen worden afgedwongen dat dit aspect wordt geselecteerd.

Altijd verplicht

Als verplicht is aangevinkt dan zal bij het maken van urenboekingen worden afgedwongen dat dit aspect altijd wordt geselecteerd. Het aspect kan nooit leeg zijn.

 

** De naamgeving en de instelling 'in gebruik' worden pas effectief na het herstarten van de applicatie.