Gebruikersvelden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Velden >

Gebruikersvelden

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het weken met gebruikersvelden.

 

Gebruikersvelden zijn extra gegevens die bij een stamgegeven of urenboeking kunnen worden opgeslagen.
 
Bij Taken en instellingen | Velden kunt u per aspect aangeven welke gebruikersvelden bij een aspect gebruikt moeten worden en of deze velden verplicht zijn. De veldnamen zijn vrij aanpasbaar naar omschrijvingen die binnen uw organisatie gebruikt worden. In TimeWriter Professional is het aantal gebruikersvelden per aspect onbeperkt. Er kunnen gebruikersvelden van de volgende types worden gebruikt: tekst, numeriek, datum, logisch en keuzelijst. Voor een aantal types gebruikersvelden zijn er verder nog aanvullende instellingen mogelijk met betrekking tot presentatie en invoer.
 
Taak 800 ( Taken en instellingen |Taken ) kan gebruikt worden om nieuwe velden te genereren.