Bijzondere dagen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Bijzondere dagen

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Bijzondere dagen om deze instellingen te bewerken.

Bijzondere dagen, zoals kerstmis, kunnen met een afwijkende kleur in het weekraster zichtbaar worden gemaakt. Ook kan de tekst van een bijzondere dag in een rapport gebruikt worden (als er op zo'n dag urenboekingen zijn).

 

De datum moet worden ingevoerd in het formaat: dag-maand-jaar Het jaar is optioneel. Wanneer een datum geen jaartal bevat dan geldt deze voor ieder jaar.  De letter E kan worden gebruikt om Pasen (Easter) aan te geven:

E = Datum van de eerste paasdag (Easter)

E+1   = Tweede paasdag

E+39 = Hemelvaartsdag

E+49 = Eerste pinksterdag

E+50 = Tweede pinksterdag.