Blokkering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Taken en instellingen > Instellingen >

Blokkering

Ga naar Taken en instellingen | Instellingen | Blokkering om deze instellingen te bewerken.

 

Er zijn binnen binnen TimeWriter verschillende soorten van blokkeringen. Deze instellingen hebben betrekking tot:

1.Blokkering vanwege periode blokkering.

2.Blokkering vanwege vastgelegd tarief.

3.Blokkering vanwege facturatie.

 

Om te voorkomen dat verwerkte urenregistraties achteraf nog zijn aan te passen, kunt u registraties van vóór een bepaalde datum of periode blokkeren. Zo kunt u bijvoorbeeld na facturering de verwerkte urengegevens veiligstellen.

 

De volgende instellingen kunnen hier gewijzigd worden:

Zet periode blokkering aan

Geef hier aan of periode blokkering wel of niet van toepassing is.

Blokkeerdatum

Vul hier de blokkeerdatum in. Alles van voor deze datum is geblokkeerd.
Eventueel kan een periode van een aantal dagen ingegeven worden met de letter D minus het aantal dagen, b.v. D-45. Alles van voor 45 dagen terug is geblokkeerd.

 

In dit scherm kunnen bovendien medewerkers (b.v. beheerders) worden geselecteerd waarvoor de blokkeringen niet van toepassing zijn door ze in de selectielijsten met behulp van de pijltjes van links (beschikbaar) naar rechts (geselecteerd) te verplaatsen. Het tekstvak boven de lijsten kan gebruikt worden om gegevens snel op te zoeken.