Facturering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

Facturering

Bij Facturering | Instellingen | Facturering kunt u de instellingen t.b.v. de facturering wijzigen.

 

Factuurnummer

Het factuurnummer begint standaard bij 1 en zal bij het maken van iedere factuur met 1 worden verhoogd. Indien gewenst kan hier een andere (start) waarde worden ingevoerd.

 

Accorderingsniveau

Tijdens het factureren kan het accorderingsniveau automatisch worden toegekend aan de urenboekingen. Dit gebeurd op het moment dat er van orders facturen worden gemaakt. Stel hier in welk accorderingsniveau de urenboekingen moeten krijgen.

 

NB: Het accorderingsniveau zal nooit worden verlaagd tijdens het factureren. Als de urenboeking al een hoger accorderingsniveau had, dan zal deze behouden blijven.

 

Groeperen

Standaard wordt er niet gegroepeerd. Dit heeft als resultaat dat elke urenboeking een regel op de factuur wordt. Indien gewenst kan hier worden aangegeven of er een groepering plaats moet vinden.

 

Voorbeelden van groeperingen:

Stel er moet gegroepeerd worden op week, dan krijgt iedere week één regel op de factuur.

Stel er moet gegroepeerd worden op week en medewerker, dan krijgt iedere combinatie van week en medewerker één regel op de factuur.

 

De volgorde kan worden beïnvloed met behulp van de knoppen Omhoog/Omlaag.

 

Als er geen groepering is ingesteld kunnen ook diverse detailgegevens van urenboekingen op de factuur opgenomen worden, zoals de gebruikersvelden (bijvoorbeeld werkzaamheden). Wanneer er wél een groepering moet plaats vinden dan zijn deze details niet meer beschikbaar.

Factuurregel template

Welke informatie er op de factuurregel getoond moet komen kan worden ingesteld bij de template.

Druk op Voorstel om op basis van bovenstaande groepering een standaard factuurregel template aan te maken.

Druk op Bewerk om de template aan te passen.

 

FactuurRegelTemplate

In dit scherm staan aan de linkerkant de beschikbare variabelen. Aan de rechterkant staat de template. Hierin kan de tekst opmaak worden gegeven.

De variabelen kunnen naar de template gesleept worden om deze toe te voegen. Onder de template wordt een voorbeeld getoond, zoals het er op de factuur uit zal komen te zien. Er kan ook gewone tekst bij gezet worden, zoals in dit voorbeeld.

 

NB: De template wordt gebruikt bij het genereren van de nieuwe orders. Een wijziging in de template heeft dus alleen betrekking op nieuwe orders.