Klantgegevens

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Facturering > Instellingen >

Klantgegevens

Bij Facturering | Instellingen | Klantgegevens kunt u de instellingen met betrekking tot de klantgegevens voor de facturatie instellen.

 

Stel als eerste in welke aspect het 'Klant aspect' is. Het gekozen aspect (klant ) zal worden uitgebreid met voor de facturering benodigde velden: Adres, debiteurnummer, referentie, grootboekrekening. Van elk veld kan worden ingesteld of deze in gebruik genomen moet worden en of deze verplicht is. De gegevens van de velden kunnen worden ingevoerd bij de stamgegevens.