Terugkerende taken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer > Weekraster >

Terugkerende taken

In TimeWriter is het mogelijk om wekelijks terugkerende taken aan te maken. De terugkerende taken optie is enkel een hulpmiddel om snel urenboekingen aan te maken in iedere nieuwe week. Ze komen nog niet voor in de rapportage en tellen nog niet mee in het urentotaal, totdat ze toegevoegd zijn in de geselecteerde week. Het zijn namelijk nog geen echte urenboekingen.

 

Terugkerende taken beheren

De terugkerende taken kunnen worden aangemaakt en bewerkt door naar het weekraster te gaan en op de knop Terugkerende taken beheren te drukken.

knop_terugkerende_taken_uitgevouwen

In een nieuw venster kunnen de terugkerende taken worden vastgelegd, zoals ze wekelijks terugkomen (net als in het weekraster).

 

Terugkerende taken toevoegen

Als er in de huidige week nog geen boekingen zijn gemaakt, zal TimeWriter voorstellen om de terugkerende taken toe te voegen. Tevens kan er op ieder moment de terugkerende taken worden toegevoegd door op de knop Terugkerende taken toevoegen te drukken.