Weekraster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Invoer >

Weekraster

info_24

Bekijk ook www.timewriter.nl/support/video voor instructievideo's over het maken van urenboekingen.

 

De huidige week wordt standaard getoond nadat het programma is opgestart. Aan de linker kant staan de uren van de dag, bovenaan de dagen van de week en onderaan de weeknummers. De huidige tijd, dag en week worden oranje gemarkeerd. Helemaal onderaan in de statusbalk staat het urentotaal van deze week.

weekraster

De knoppen hebben de volgende functies:

Knop(pen)

Toetsenbord

Functie

week_prev

 

Navigeer naar de vorige week .

week_current

 

Navigeer naar de huidige week.

week_next

 

Navigeer naar de volgende week.

weekraster_knop_week

 

Navigeer naar een willekeurige week via een kalender (popup).

weekraster_knop_nieuw

Insert

Maak een nieuwe boeking (op de huidige dag, aansluitend op evt. voorgaande boekingen).

weekraster_knop_bewerk

Ctrl + Enter

Bewerk de geselecteerde boeking.

weekraster_knop_verwijder

Delete

Verwijder de geselecteerde boeking.

weekraster_knop_knippen

Ctrl + X

Knip de geselecteerde boeking. Verwijder de boeking en zet hem in het geheugen om hem (in een andere week) weer te plakken.

weekraster_knop_kopieren

Ctrl + C

Maak een kopie van de geselecteerde boeking(en). Zet de geselecteerde boeking(en) in het geheugen (zie Tijdvak kopiëren).

weekraster_knop_plakken

Ctrl + V

Plak de boekingen uit het geheugen.

weekraster_knop_zoom

 

Gebruik deze knop om het zoomniveau van het weekraster in te stellen.

RealTime

 

Gebruik deze knop om een stopwatch te starten om de bestede tijd voor een in uitvoering zijnde taak op te nemen. De opgenomen tijd wordt na het stoppen van de stopwatch geregistreerd.

knop_terugkerende_taken

 

Met deze knop kunnen terugkerende taken worden toegevoegd en beheerd worden.

 

Andere week kiezen

U kunt op diverse manieren naar een andere week gaan:

1.Via de knoppen op de toolbar (zie knoppen en functies).

2.Via de weeknavigator onder het weekraster.

week_slider

Nieuw tijdvak aanmaken in het weekraster

Een nieuw tijdvak aanmaken gaat als volgt:

1.Selecteer de gewenst week.

2.Klik met de muis op de begintijd (en dag) in het weekraster. Houd de muis ingedrukt en sleep hem naar de eindtijd.

3.Door de muis naar rechts te bewegen kunt u in 1 keer meerder dagen selecteren. Voor elke dag wordt een afzonderlijke boeking aangemaakt.

4.Laat de muis los bij de gewenste eindtijd.

5.Een nieuw venster wordt dan geopend. Hierin zijn de datum en tijden automatisch ingevuld.

6.Vul de rest van de gegevens in (zie Tijdvak gegevens).

7.Klik op Opslaan.

weekraster_new

 

Tijdvak aanpassen in het weekraster

Binnen de geselecteerde week kan een tijdvak eenvoudig aangepast worden. Verplaatsen kan gedaan worden door er met de muis overheen te bewegen. Wanneer de cursor verandert in weekraster_verplaats_cursor dan kan het tijdvak verplaatst worden. Klik het tijdvak aan en sleep het naar het gewenste tijdstip. Dit kan ook een andere dag van de week zijn.

weekraster_verplaats

 

Een tijdvak kan ook groter of kleiner gemaakt worden. Door met de muis over de boven- of onderkant te gaan verandert de cursor in weekraster_verander_cursor. Klik dan met de muis en sleep het naar de gewenste tijd.

weekraster_aanpassen

 

Tijdvak kopiëren

Binnen de huidige week kan 1 tijdvak gekopieerd worden door de [Ctrl] toets ingedrukt te houden en met de linker muisknop op een tijdvak te klikken. Vervolgens sleept u het tijdvak naar een nieuwe locatie.

Wanneer [Ctrl] + rechtsklik in plaats van [Ctrl] + linksklik wordt gebruikt dan volgt, na het verslepen van het tijdvak, een dialoog met de vraag of u het tijdvak wilt Kopiëren of Verplaatsen.

 

Kopiëren kan ook via de knop Kopiëren en gaat als volgt:

1.Selecteer de te kopiëren tijdvakken en klik op Kopiëren.

2.Ga naar de week waarin de tijdvakken moeten worden geplakt.

3.Klik op Plakken om de tijdvakken op een nieuwe plek te zetten.

4.De boekingen worden op dezelfde dag van de week en tijdstip weer neergezet en kunnen over bestaande boekingen vallen (zie Overlappende boekingen).

 

De knoppen Kopiëren en Plakken hebben respectievelijk de sneltoetsen [Ctrl]+[C] en [Ctrl]+[V].

 

Resttijd invullen

Op een snelle manier kunt u de gaten in de week opvullen:

1.Trek een tijdvak over de bestaande tijdvakken heen.

2.Vul de tijdvak gegevens in en sla op.

3.TimeWriter zal op alle lege vakken binnen het aangemaakte tijdvak een losse boeking maken met ingevulde gegevens.

 

weekraster_opvullen

 

Tijdvak overschrijven

Het is mogelijk een nieuw tijdvak over één of meer bestaande tijdvakken heen te zetten om ze te overschrijven. Houd de [Shift] toets ingedrukt en maak met de muis een nieuw tijdvak. Wanneer u de muis loslaat en de gegevens voor het tijdvak hebt ingevuld zullen onderliggende boekingen worden aangepast of verwijderd.

 

weekraster_overschrijven

 

 

Overlappende boekingen

Als er overlappende boekingen ontstaan is dat direct zichtbaar in het weekraster. De tijdvakken die over elkaar heen vallen worden rood gekleurd. Door 1 of beide aan te passen kan dit eenvoudig verholpen worden. Zie bij Tijdvak aanpassen in het weekraster hoe dat gaat.

weekraster_overlap

 

 

Veelgebruikte taken

Voor tijdvakgegevens die vaak worden gebruikt is het mogelijk om een veelgebruikte taak aan te maken. Open hiervoor het tabblad Veelgebruikte taken aan de rechterkant van het weekraster.

 

veelgebruikte_taken

Nieuwe veelgebruikte taak aanmaken

1.Selecteer een tijdvak in het weekraster en klik op new op het tabblad van de veelgebruikte taken.

   of: Selecteer een tijdvak in het weekraster, houd de muis ingedrukt en sleep het tijdvak naar het tabblad van de veelgebruikte taken.

2.Er verschijnt een venster waarin voor de veelgebruikte taak een omschrijving kan worden ingegeven.

 

Veelgebruikte taak in het weekraster zetten

1.Selecteer de veelgebruikte taak in de lijst.

2.Houd de muis ingedrukt en sleep de taak naar de gewenste plek in het weekraster.

3.Pas eventueel de gegevens aan in het geopende tijdvak gegevensvenster en sla het op.

 

Een veelgebruikte taak kan een zinnige naam gegeven worden door op rename te klikken.

Verwijderen uit de lijst van veelgebruikte taken gaat met de knop delete.