Begrippen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Begrippen

In deze handleiding en in de applicatie kunnen woorden worden gebruikt die soms enige uitleg verlangen. Hier vindt u een lijst van enkele woorden met de uitleg.

 

Archief administratie

Een archief administratie is een kopie van een TimeWriter administratie. Een archief administratie kan aangemaakt worden met het programma \control\ControlPanelPro (zie Database administratie archiveren). Een aangemaakte archief administratie kan vervolgens in TimeWriter worden geopend via menu optie: Bestand | Open archief administratie. In de status balk verschijnt links onderin in rode tekst de archiefnaam die op dat moment geopend is. In de geopende archief administratie kan vervolgens op dezelfde wijze worden gewerkt als in de hoofd (Default) administratie.

 

Aspect

Een aspect is een bij de stamgegevens vastgelegd gegeven waarop een urenboeking kan worden gemaakt. Aspecten kunnen per TimeWriter installatie een naam gegeven worden, zodat het bij de terminologie binnen de organisatie past, zoals Klant, Product, Project, Activiteit en Fase.

 

Browser

Zie Webbrowser.

 

Cloud database

Een database op een internet locatie. Zie Lokale database, Lokale server of Cloud database voor meer informatie.

 

Database

Een bestand waarin alle gegevens worden opgeslagen, wordt ook wel administratie genoemd.

 

Fileserver

Een computer binnen een netwerk waarop bestanden geplaatst kunnen worden.

 

Gebruikersvelden

Gebruikersvelden kunnen worden gebruikt om extra gegevens aan aspecten en urenboekingen te koppelen. Binnen TimeWriter Professional is het aantal gebruikersvelden onbeperkt. Van deze gebruikersvelden kan de naam worden ingesteld, of ze verplicht ingevuld moeten worden en nog enkele type-afhankelijke instellingen voor het tonen van de gebruikersveld gegevens.

 

Lokale database

Een database op uw eigen computer of binnen een lokaal netwerk. Zie Lokale database, Lokale server of Cloud database voor meer informatie.

 

Lokale Server

Een eigen server met daarop de server applicatie en de database. Zie Lokale database, Lokale server of Cloud database voor meer informatie.

 

Modules

Modules zijn onderdelen van de applicatie met iedere een eigen functie.

 

Webbrowser

Een programma om pagina's op internet te bekijken, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari.

 

Tijdvak

Een tijdvak is een gedeelte op een dag tussen 2 tijdstippen.

 

URL

Een URL is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data, bijvoorbeeld een internetadres.